Cotton Wool

สำลี

  • Ce Eos Sterile Medical 50g 100g 200g 500g Absorbent Cotton Wool Rolls

    Ce Eos Sterile Medical 50g 100g 200g 500g ม้วนสำลีดูดซับ

    ม้วนสำลีดูดซับทำโดยหวีสำลีเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและฟอกแล้วเนื้อสัมผัสนุ่มและเรียบเนียนเนื่องจากขั้นตอนการสาง

    สำลีถูกฟอกด้วยอุณหภูมิสูงและความดันสูงโดยออกซิเจนบริสุทธิ์ เพื่อไม่ให้มีเมล็ดพืช เมล็ดพืช และสิ่งเจือปนอื่นๆ ภายใต้ข้อกำหนด BP, EP

    ซึมซับได้ดีและไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง