Antibody Test Kit

ชุดทดสอบแอนติบอดี

  • Igg/IGM Antibody Rapid Test Kit For C-O-V 19

    Igg/IGM Antibody Rapid Test Kit สำหรับ COV 19

    ชุดทดสอบอย่างรวดเร็วของแอนติบอดีใช้เพื่อจัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์สำหรับการตรวจหาแอนติบอดี COVID-19 อย่างรวดเร็ว ชุดทดสอบอย่างรวดเร็วของ COVID-19 นี้เหมาะสำหรับการตรวจหาเชิงคุณภาพของแอนติบอดี SARS-CoV-2 lgM/lgG ในเลือดมนุษย์ พลาสมา หรือเลือดครบส่วน